HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM
TRA CỨU KẾT QUẢ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

CCCD/Mã hồ sơ
Họ và tên
Tra cứu